Основні недоліки та порушення, виявлені Рахунковою палатою України

Нижче наведені основні недоліки та порушення, на які зауважила Рахункова палата України. Але треба зважати, що висновки аудиту ніяк не хвилюють ані керівництво МОЗ України, ані прем’єр-міністра Гройсмана.
Виходів не так багато. Або народні обранці беруть ситуацію під контроль та змушують зважати на результат аудиту, або треба згодитися, що діяльність Рахункової палати нікого не бентежить та в країні твориться суцільне беззаконня.

1. Із 12 рекомендацій, запропонованих Рахунковою палатою за результатами попереднього контрольного заходу, Міністерство охорони здоров’я України (далі МОЗ України) виконало лише одну

2. МОЗ України як центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я не вжило жодних заходів для удосконалення нормативних актів, які регулюють відносини, пов’язані з направленням громадян України на лікування за кордон.

3. МОЗ України не володіє інформацією про загальну кількість звернень з питань направлення на лікування за кордон, які надійшли впродовж 2016–2017 років від громадян і структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обл(міськ)держадміністрацій

4. Через тривале прийняття Комісією МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон деякі громадяни померли так і не дочекавшись рішень щодо направлення і оплати лікування за кордоном.

5. МОЗ України не здійснювався ціновий аналіз вартості лікування при виборі медичних закладів зарубіжних країн.
У 2016 та 2017 роках громадяни, які потребували однакових методів лікування.
Комісією направлялись до медичних закладів різних зарубіжних країн, вартість лікування у яких мала суттєві відмінності.

6. МОЗ України не забезпечено укладання угод із медичними закладами зарубіжних країн, що здійснюють лікування громадян України за бюджетні кошти.

7. Комісією при прийнятті рішення про направлення громадян на лікування до медичних закладів зарубіжних країн не проводилася оцінка можливості надання цими закладами необхідного лікування.

8. МОЗ України порушено пункт 36 статті 116 Бюджетного кодексу України, а саме: включено недостовірні дані до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за 2016 рік МОЗ.

Прозвітовано, що 98 відсотків хворих, направлених на лікування за кордон, поліпшили стан здоров'я. Однак ще під час лікування 7,6 відсотків хворих померло.

9. МОЗ України не забезпечено використання до кінця 2016 і 2017 років бюджетних коштів у сумі 19 млн. 952,3 тис. грн. Разом з тим на 27.12.2017 (дата останнього засідання Комісії) на обліку хворих, які потребують оплати лікування за кордоном, перебувало 29 осіб.

10. У МОЗ України відсутні калькуляції вартості лікування громадян у медичних закладах зарубіжних країн.

11. МОЗ України не здійснювало контроль за відповідністю фактично наданого лікування медичними закладами зарубіжних країн замовленому, у зв’язку з чим кошти державного бюджету використані неекономно.

12. МОЗ України не забезпечило отримання від медичних закладів зарубіжних країн звітів про обсяги та остаточну вартість лікування 143 громадян. Як наслідок, Міністерство не володіє інформацією про використання перерахованої ним до медичних закладів зарубіжних країн іноземної валюти у сумі 7 240,5 тис. дол. США і 7 666,0 тис. євро (422 040,9 тис. грн), або 42,5 відс. загального обсягу перерахованих коштів (у 2016 році – 1 034,1 тис. дол. США і 3 725,3 тис. євро, у 2017 році – 6 206,4 тис. дол. США і 3 940,7 тис. євро.) (стор. 40 Звіту).

13. МОЗ України не відреагувало на результати внутрішнього аудиту (проведено у кінці 2017 року)

14. МОЗ України не вживало дієвих заходів щодо використання і розвитку наявної медико-клінічної бази для проведення трансплантації органів і трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (кісткового мозку) усім громадянам України, які їх потребують.

15. МОЗ України не вживало заходів щодо створення і функціонування єдиної державної інформаційної системи трансплантації, що має містити відомості про громадян, яким необхідна трансплантація, та про осіб, що заявили про свою згоду або незгоду стати донорами у разі смерті.

16. МОЗ України не організовано належного функціонування вже створеного Всеукраїнського реєстру донорів гемопоетичних стовбурових клітин (кісткового мозку) Міністерства охорони здоров’я України

17. МОЗ України не затверджено положення про Всеукраїнський реєстр донорів гемопоетичних стовбурових клітин (кісткового мозку) Міністерства охорони здоров’я України і порядок його ведення. У результаті не забезпечило його наповнення даними про донорів і не налагодило міжнародного обміну донорським матеріалом.

18. МОЗ України не розроблено порядок ввезення в Україну та вивезення за її межі трансплантатів гемопоетичних стовбурових клітин (кісткового мозку) та не визначило порядку оплати за пошук і доставку цих трансплантатів з-за кордону.

19. МОЗ України не розроблено порядку компенсації українським донорам гемопоетичних стовбурових клітин (кісткового мозку) у зв’язку з виконанням ними донорських функцій.

20. МОЗ України для забезпечення розвитку трансплантацій органів не вжито відповідних заходів щодо створення служби трансплант-координації.

Comments are closed.