Про нас

 • "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УКРАЇНИ" – аполітичне громадське об’єднання соціально-активних громадян України, що згуртувались навколо необхідності захисту життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян усіх національностей
 • "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УКРАЇНИ" – діє у відповідності до: Конституції України, ЗУ «Про національну безпеку», Стратегії національної безпеки України
 • "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УКРАЇНИ" - основна мета діяльності: здійснення громадського демократичного цивільного контролю для захисту та реалізації національних інтересів України

 

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ:

 1. БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ

контроль:

 • діяльності органів сектору безпеки і оборони та інших органів влади, посадових осіб, а також третіх осіб та організацій, що з ними взаємодіють;
 • здійснення зовнішньо-політичного вектору діяльності на рівні МЗС;
 • забезпечення повноцінної реабілітації військовослужбовців та сприяння забезпеченню їх якісним лікуванням і протезуванням на належному рівні;
 • захисту соціальних гарантій військовослужбовців та контроль системи їх суспільної інтеграції, зокрема за рахунок: навчання, перекваліфікації, отримання пільгового кредитування для початку власного малого бізнесу, формування серед них фахового кадрового резерву для зайняття посад в органах місцевого самоврядування.

 

 1. ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

контроль:

 • гарантованого Конституцією України права повноцінного забезпечення громадян на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування;
 • державної закупівлі ліків і товарів медичного призначення;
 • національних програм діагностики, лікування і профілактики онкологічних, серцево-судинних, та інших життєво-небезпечних захворювань;
 • державних органів влади щодо готовності запобігання виникнення епідемій та протидії наслідкам надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру;
 • забезпечення Державою можливості професійної реалізації для лікарів та медичного персоналу, створення заходів спрямованих на протидію відтоку кадрів за кордон України;
 • системи інноваційного розвитку національних медичних інститутів.
 1. ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ

контроль:

 • доступності початкової освіти для всіх верств населення;
 • процесу внесення змін до навчальних програм;
 • програм освітніх закладів щодо гармонійного розвитку громадян, зокрема: культурного, фізичного, тощо;
 • системи державного замовлення підготовки профільних спеціалістів.

 

 1. ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

контроль:

 • використання природніх ресурсів, що є об'єктами права власності Народу України;
 • реалізації державних програм в сферах: енергетики, інфраструктури, промисловості, фінансів, тощо;
 • збереження національних інтересів при розробці проектів законів, рішень, програм та можливості надання висновків і пропозицій громадської експертизи відповідним державним виконавчим та законодавчим органам і їх врахуванню в підсумкових текстах нормативно-правових документів

 

 1. ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

контроль:

 • ходу реформ, зокрема: державного управління, децентралізації, тощо;
 • професійної діяльності державних органів влади;
 • діяльності відповідальних вищих посадових осіб та їх відповідності займаним посадам, в разі якщо вони своїми діями - умисними чи неумисними, недбалістю чи бездіяльністю під час виконання функціональних обов’язків в поєднанні з професійною нездатністю - потурають поглибленню вказаних проблем та сприяють їх консервації на глобальному рівні;
 • формування кадрового резерву на посади в сфері державного управління та місцевого самоврядування.

 

 • "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УКРАЇНИ" – взаємодіє з усіма організаціями та окремими особами зацікавленими у вирішенні глобальних проблем Суспільства, які мають ключовий вплив на формування його майбутнього. Проблем:
 • ключовою причиною виникнення та розвитку яких є деструктивна діяльність здійснювана виконавчою та законодавчою владою країни;
 • системний характер яких має ознаки геноциду українського народу та підпадає під дію ст. 442 Кримінального кодексу, що передбачає можливість застосування максимальної міри покарання - довічне позбавлення волі.

Для виконання поставлених завдань ГО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УКРАЇНИ" здійснює:

 1. формування експертного середовища профільних фахівців - з метою аналізу актуальних соціально-економічних питань, що вимагають:професійного обговорення, громадської підтримкита подальшого впровадження інноваційнихрішень з метою їх реалізації;
 2. публічну оцінкунайбільш значущихсоціально-економічнихпроблемвУкраїні - з визначеного переліку питань діяльності ГО шляхом співпраці з провідними національними ЗМІ та інформаційними агенціями, участі в: прямих ефірах телекомпаній та радіостанцій, брифінгах та прес-конференціях, професійних галузевих форумах та інших подіях, відповідях на запити журналістів друкованих та електронних видань, тощо;
 3. представництво уповноважених від ГО в експертних групах ЦОВ та комітетах ВРУ по розробці резонансних проектів Законів України та нормативно правових актів Уряду, формуванню пропозицій щодо галузевих державних програм та гармонізації законодавства до стандартів ЄС;
 4. представництво інтересів учасників ГО та його соціальних партнерів в органах державної влади, активну взаємодію з профільними асоціаціями та об’єднаннями шляхом входження в «громадські ради» ЦОВ та підписання відповідних Меморандумів про співпрацю;
 5. підготовку та проведення спеціальних репутаційних досліджень і розслідувань, створення інформаційних приводів і media-подій: власних громадських слухань, круглих столів, нарад, брифінгів, бізнес-сніданків, галузевих форумів та конференцій, семінарів, тренінгів, навчальних програм;
 6. індивідуальні консультаціїекспертноготовариства ГО та йогосоціальнихпартнерівдлязацікавлених у співпрацісторін – органів державного та місцевого управління, професійних об’єднань, громадських організацій, ЗМІ, політичних партій, активних громадян, підприємців та бізнес-компаній;
 7. інформаційну та організаційну підтримку реалізації проектівспрямованихнасуттєве збільшенняролі громадянського суспільствау безпосередній участівпроцесідемократичнихреформ,атакожкомплексному соціально-економічному розвитку України;
 8. діяльність спрямовану на реалізацію міжнароднихпрограм фінансової допомогисоціально вразливимі найбільшнезахищенимгрупам населенняУкраїни,
 9. консультаційну підтримку отримання фінансування актуальних для громадянського суспільства проектів та наукових досліджень спрямованих на стимулювання інноваційних проривів у різних галузях економіки;
 10. всебічну підтримку реалізації унікальних громадянських ініціатив, спрямованих на пошук рішень існуючих системних проблем суспільства та сприяння створенню якісно нової моделі його розвитку в цілому, з можливістю її подальшого успішного поширення і глобального масштабування.